NIEUW! Praktijktraining nieuw Bouwbesluit

Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit op een groot aantal onderdelen gewijzigd. Het Bouwbesluit 2003, het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken 2010 en de gemeentelijke bouwverordeningen worden ge´ntegreerd, waardoor er minder regels overblijven. Ook verandert de terminologie ingrijpend.

Pion overheidsjuristen organiseert een eendaagse praktijktraining over het nieuwe Bouwbesluit. Tijdens deze training worden de hoofdlijnen van de wijzigingen en de toepassing van de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 behandeld.

Voor nadere informatie en inschrijven, zie onder 'cursussen van pion'.