Pion overheidsjuristen: juridische advisering voor en over de overheid!

Vanaf 1 augustus 2010 kunnen ook ondernemers, instellingen en particulieren profiteren van de kwaliteiten van Pion overheidsjuristen. Vanaf die datum leveren de juristen van Pion overheidsjuristen namelijk ook juridische dienstverlening aan niet-overheden. De juridische dienstverlening kan bijvoorbeeld bestaan uit het indienen van bezwaar- en beroepschriften. Maar ook uit het behulpzaam zijn bij het indienen van allerlei vergunningen. De juristen van Pion overheidsjuristen hebben jarenlange overheidservaring. Deze ervaring gaan zij nu ook inzetten voor ondernemers, instellingen en particulieren. Zie elders op deze website. Pion overheidsjuristen juridische advisering voor en over de overheid!