Regels vergunningvrij bouwen wijzigen per 1 november 2014!

Bent u al op de hoogte van alle wijzigingen? Per 1 november 2014 wijzigen de regels over het vergunningvrij bouwen.
In de praktijk valt het lang niet altijd mee te beoordelen wanneer er vergunningvrij gebouwd kan worden.
Daarom geeft Pion overheidsjuristen de cursus 'Vergunningvrij bouwen onder de Wabo: nieuwe regels vanaf 1 november 2014'. Een must voor iedereen die zich bezig houdt met beoordelen van bouwaanvragen.

Meer informatie: info@pion-overheidsjuristen.nl of 06-30088296