Basiscursus gemeenten en privaatrecht

Mag een gemeente zo maar gebruik maken van het privaatrecht? Een vraag die al vele jaren wordt gesteld. De zogenaamde “tweewegenleer” is hierbij van belang.

In de praktijk maakt ook uw gemeente steeds meer gebruik van het privaatrecht. Voor allerlei aangelegenheden worden overeenkomsten gesloten. Gemeenten nemen deel in samenwerkingsverbanden, maken gebruik van privaatrechtelijke rechtsvormen en worden steeds vaker aansprakelijk gesteld vanwege al dan niet rechtmatig handelen.

Medewerkers die het privaatrecht in de praktijk toepassen, moeten beschikken over voldoende kennis. Het ontbreken van voldoende kennis heeft tot gevolg dat u onnodig risico’s loopt. De eendaagse basiscursus ‘Gemeenten en privaatrecht’ beoogt deze kennis te geven.

Doelgroep

De basiscursus is vooral bedoeld voor (beleids-)medewerkers en juristen die in de praktijk regelmatig te maken hebben met het sluiten van overeenkomsten. Daarnaast is de basiscursus geschikt voor medewerkers die regelmatig moeten onderhandelen met burgers en instellingen. Het betreft een basiscursus, doch voor het goed kunnen volgen van de cursus is enige rechtskennis aanbevolen.

Programma

We gaan eerst in op de verschillen tussen het privaatrecht en het bestuursrecht. De tweewegenleer komt hierbij aan bod. Vervolgens behandelen we de bronnen van het privaatrecht. De overeenkomst staat centraal in de basiscursus. Achtereenvolgens behandelen we het begrip ‘overeenkomst’, de soorten van overeenkomsten, de beginselen van het overeenkomstrecht, de gemeente als contractpartner. De totstandkoming van een overeenkomst, de wilsgebreken, de onderhandelingsfase, het gebruik van algemene voorwaarden, de inhoud van een overeenkomst en de nakoming van een overeenkomst.

Cursusprijs

De prijs voor deze cursus is € 425,- inclusief lunch en cursusmateriaal, maar exclusief btw. De deelnemers ontvangen een syllabus met daarin een overdruk van de sheets en relevante informatie. Het materiaal wordt tijdens de cursus uitgereikt.