Basiscursus Gemeentewet

U vindt het van belang dat medewerkers van uw gemeente enige kennis hebben van de Gemeentewet. Dat vinden de overheidsjuristen van Pion ook! Daarom hebben wij een cursus ontwikkeld van een dagdeel, waarbij die kennis wordt overgedragen.

Doelgroep

De cursus Gemeentewet is bedoeld voor medewerkers van gemeenten die weinig kennis hebben van de Gemeentewet, maar daar uiteraard wel mee te maken hebben.

Cursusdoel

Na het volgens van de basiscursus Gemeentewet hebben de deelnemers een beeld gekregen van de Gemeentewet en beschikken zij over voldoende kennis om zelfstandig in de praktijk voorkomende vragen te beantwoorden, zoals:

 • Moet de raad over elk raadsvoorstel stemmen?
 • Kan een wethouder raadslid zijn?
 • Wie is bevoegd om te besluiten tot de aankoop van grond?
 • Wie tekent de stukken van het college?
 • Wat doet de griffier zoal?
 • Wie agendeert de raadsvoorstellen?
 • Hoe komt een collegebesluit tot stand?

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod.

Wat is er zoal geregeld in de Gemeentewet?

 • we lopen de titels van de Gemeentewet even door

De gemeenteraad

 • de samenstelling en benoeming
 • vereisten raadslidmaatschap
 • onverenigbare betrekkingen
 • nevenfuncties
 • de raadsvergadering
 • vergader- en stemquorum
 • stemming
 • taken en bevoegdheden van de raad

Het college van burgemeester en wethouders

 • de samenstelling en benoeming
 • vereisten uitoefening wethouderschap en burgemeestersambt
 • onverenigbare betrekkingen
 • nevenfuncties
 • de collegevergadering
 • vergader- en stemquorum
 • stemming
 • taken en bevoegdheden van het college

De burgemeester

 • onverenigbare betrekkingen
 • nevenfuncties
 • taken en bevoegdheden van de burgemeester

De commissies

 • welke commissies zijn er, wat is er geregeld voor wat betreft de samenstelling en de taken daarvan?
 • de onderzoekscommissie

De ambtelijke organisatie van de gemeente

 • de griffier
 • benoeming
 • taak en bevoegdheden
 • griffie
 • de gemeentesecretaris
 • benoeming
 • taak en bevoegdheden
 • het ambtelijk apparaat
 • bijzondere ambtenaren

De financiŽn van de gemeente

 • begroting
 • jaarrekening
 • gemeentelijke belastingen
 • de rekenkamer(functie)

Studiemateriaal

De deelnemers ontvangen een syllabus met daarin een overdruk van de sheets. Het materiaal wordt tijdens de cursus uitgereikt.

Cursusprijs

Die is verrassend laag!

Aantal deelnemers

Bij voorkeur niet meer dan 16.

Interesse in deze cursus? Neem dan contact met ons op, klik hier...