Cursus subsidierecht in de praktijk

Het subsidierecht neemt een aparte plaats in het bestuursrecht in. Sinds 1998 bevat titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht speciale bepalingen over het subsidierecht. De bedoeling van de wetgever was om harmonisatie te brengen in de vele subsidieregelingen. Desondanks worstelen nog vele gemeenten bijna 10 jaar na de invoering van titel 4.2 met de subsidiebepalingen.

Doelgroep

De cursus subsidierecht voor gemeenten is bedoeld voor medewerkers van gemeenten die zich in de praktijk bezig houden met subsidies. De cursus is ook geschikt voor leidinggevenden en subsidiecoördinatoren. Daarnaast is de cursus interessant voor juridisch medewerkers en secretarissen van bezwaarschriftencommissies. Ten slotte kan de cursus ook aan medewerkers van gesubsidieerde instellingen gegeven worden.

Programma

Tijdens de cursus wordt het gemeentelijk subsidieproces behandeld aan de hand van wetgeving, literatuur, jurisprudentie en casus.

Achtereenvolgens komen aan bod:

  • de Awb, de Asv en beleidsregels;
  • soorten subsidies;
  • beheersinstrumenten;
  • subsidieaanvraag en –verlening;
  • subsidievaststelling;
  • intrekking en wijziging;
  • betaling en terugvordering.

Cursusprijs

De prijs voor deze cursus is € 425,- inclusief lunch en cursusmateriaal, maar exclusief btw. De deelnemers ontvangen een syllabus met daarin een overdruk van de sheets en relevante informatie. Het materiaal wordt tijdens de cursus uitgereikt.