Praktijktraining nieuw Bouwbesluit

Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit op een groot aantal onderdelen gewijzigd. Het Bouwbesluit 2003, het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken 2010 en de gemeentelijke bouwverordeningen worden geïntegreerd, waardoor er minder regels overblijven. Ook verandert de terminologie ingrijpend.

Pion overheidsjuristen organiseert een eendaagse praktijktraining over het nieuwe Bouwbesluit. Tijdens deze training worden de hoofdlijnen van de wijzigingen en de toepassing van de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 behandeld.

Doelgroep

De training is specifiek ontwikkeld voor juristen, maar is ook geschikt voor vergunningverleners, plantoetsers, handhavers en toezichthouders. Technische inhoudelijke kennis is niet noodzakelijk.

Programma

Tijdens de training komt de samenhang met andere regelingen zoals het vergunningvrij bouwen en de uitvoering van bouw- en sloopprojecten komt aan bod en er zal uitgebreid stil worden gestaan bij de consequenties voor verbouw van bestaande objecten. Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Overzicht nieuwe, gewijzigde en vervallen voorschriften en begrippen
 • Omgaan met het Bouwbesluit
 • Vaststellen gebruiksfuncties
 • Rekenen met personen
 • Sloopmelding
 • Verplichtingen tijdens bouwen en slopen

Voorschriften, voorbeelden en consequenties van eisen aan:

 • Brandcompartimenten
 • Vluchten
 • Geluidwering en installatiegeluid
 • Ventilatie en daglicht
 • Bruikbaarheid
 • Energiezuinigheid en Milieu
 • Installaties
 • Gebruiksvoorschriften

Naast een uitgebreide toelichting op bovenstaande onderwerpen, zal er met voorbeelden en casussen worden gewerkt. Aan het einde van de cursus zal de deelnemer over voldoende kennis en inzicht over het Bouwbesluit 2012 beschikken.

Cursusprijs

De prijs voor deze praktijktraining bedraagt € 525,-- inclusief lunch en cursusmateriaal maar exclusief btw. De deelnemers ontvangen een syllabus met daarin een overdruk van de sheets en relevante informatie. Het materiaal wordt tijdens de training uitgereikt.

Locatie en datum

De cursus wordt op 24 mei 2012 gegeven in de ruimte van Spa Groep BV in Bodegraven, van 09:30 tot 17:00 uur. De locatie is zowel per OV als auto goed bereikbaar. Klik hier voor de route...