Training voor leden van bezwaarschriftencommissies

Veel commissieleden draaien al jaren mee, soms zonder een juridische achtergrond. De overheidsjuristen van Pion kunnen zich goed voorstellen dat commissieleden behoefte hebben aan wat meer juridische kennis die zij kunnen toepassen bij de voorbereiding van en bij het opstellen van adviezen van de commissie.

Programma

Aan de hand van de Awb, praktijkvoorbeelden en jurisprudentie wordt stil gestaan bij de volgende onderwerpen en vragen:

Het doel van de bezwaarprocedure

 • volledige heroverweging

Tegen welke besluiten kan bezwaar worden gemaakt?

 • het besluitbegrip

Wie kan bezwaar maken?

 • het belanghebbendebegrip

De eisen die de Awb aan een bezwaarschrift stelt

 • wat doe je met geconstateerde gebreken in een bezwaarschrift, zoals niet ondertekend, te laat ingediend, niet gemotiveerd?

Bezwaartermijn

 • wanneer is een bezwaarschrift te laat ingediend?
 • wanneer is een termijnoverschrijding verschoonbaar?

Belangrijke stappen in de bezwaarprocedure en wat is de rol/de taak van de secretaris, verweerder en de commissie hierbij

 • ontvangstbevestiging
 • terinzagelegging van stukken
 • horen
 • advies
 • besluit

Tijdens de cursus gaan we tevens in op de volgende vragen:

 • hoe bereid je je als commissielid voor op de hoorzitting?
 • Is het zinvol om met preadviezen en verweerschriften te werken?
 • is er voldaan aan de eisen die de Awb aan (de totstandkoming van) een besluit stelt?
 • is het bestreden besluit bevoegd genomen (mandaat en delegatie)?

Maar ook:

 • Wanneer hoeft er niet gehoord te worden?
 • Hoe verloopt een hoorzitting?
 • Hoe maak je een goed advies?
 • Binnen hoeveel weken moet er een beslissing op bezwaar genomen worden?

Studiemateriaal

De deelnemers ontvangen een syllabus met daarin een overdruk van de sheets en relevante jurisprudentie. Het materiaal wordt tijdens de cursus uitgereikt.

Cursusprijs

Die is verrassend laag!

Aantal deelnemers

Bij voorkeur niet meer dan 10.

Interesse in deze cursus? Neem dan contact met ons op, klik hier...