Training voor verweerders bij bezwaarschriftencommissies

Leeft bij u de wens om medewerkers die als verweerder de hoorzittingen van de commissie voor de bezwaarschriften bijwonen meer kennis te geven over de juridische context van de bezwaarschriftprocedure en kennis en vaardigheden bij te brengen voor wat betreft het maken van procesdossiers en verweerschriften?

De overheidsjuristen van Pion kunnen deze wens vervullen door het geven van een op uw praktijk gerichte cursus.

Programma

  1. Ontvangstbevestiging bezwaarschrift
  2. Beoordeling ontvankelijkheid
  3. Reactie op geconstateerde verzuimen
  4. Maken van procesdossier
  5. Maken van een verweerschrift
  6. De hoorzitting
  7. Verslag, advies en beslissing op bezwaar

Cursusprijs

De prijs voor deze cursus is 425,- inclusief lunch en cursusmateriaal, maar exclusief btw. De deelnemers ontvangen een syllabus met daarin een overdruk van de sheets en relevante informatie. Het materiaal wordt tijdens de cursus uitgereikt.