Het Voeren van Juridische Procedures

Het komt regelmatig voor dat overheidsinstellingen moeten procederen. In een aantal (vooral civiele) gevallen is het noodzakelijk dat daarvoor een advocaat in de hand wordt genomen. In veel gevallen is dat echter niet het geval. Bij gerechtelijke procedures op het terrein van het bestuursrecht is het inschakelen van een advocaat niet vereist. Dit geldt ook voor veel procedures bij de kantonrechter. In die gevallen is het inschakelen van Pion overheidsjuristen een uitstekend alternatief!

De overheidsjuristen van Pion hebben veel ervaring met het vertegenwoordigen van overheidsinstellingen bij onder meer:

  • de rechtbank, sector bestuursrecht;
  • de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
  • het College van Beroep voor het Bedrijfsleven;
  • de Centrale Raad van Beroep;
  • de kantonrechter.

Ook hebben de overheidsjuristen van Pion ervaring met het vertegenwoordigen in voorlopige voorzieningen.

De overheidsjuristen van Pion procederen voor maar ook met de opdrachtgever. Tijdens de gehele procedure vindt intensief overleg plaats, zodat u steeds op de hoogte bent van de stand van zaken. Uiteraard krijgt u gelegenheid om op stukken te reageren. In veel gevallen vindt er afstemming plaats met de jurist van de opdrachtgever en worden er werkafspraken gemaakt.

De tarieven van de overheidsjuristen van Pion zijn aanmerkelijk lager dan de tarieven die advocatenkantoren in rekening brengen. De tarieven zijn zelfs lager dan de tarieven die andere juridische adviesbureaus rekenen. Met recht kan gezegd worden dat Pion overheidsjuristen kwaliteit levert tegen een bescheiden prijs!