Juridische Dienstverlening

Overheidsinstellingen hebben te maken met de uitvoering van veel wetten en regels. Niet op alle vragen kan altijd in eigen huis een antwoord gegeven worden. Soms is extra deskundigheid vereist. In andere gevallen is een specialisatie in de eigen organisatie niet voorhanden.

De overheidsjuristen van Pion hebben veel ervaring in het adviseren van overheidsinstellingen op een breed juridisch terrein. Zij hebben veel kennis op het gebied van het algemeen bestuursrecht, het gemeenterecht (dualisme), het privaatrecht voor de overheid, handhaving, subsidierecht en het bestuursprocesrecht.

Daarnaast bezitten zij kennis over het bijzonder bestuursrecht, zoals het omgevingsrecht (ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht), de horecawetgeving en regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid (waaronder de Algemene plaatselijke verordening).

De overheidsjuristen van Pion werken snel, maar zeker ook gedegen. Na een zorgvuldige bestudering van een vraagstuk zijn zij in staat om een goed en helder advies uit te brengen. De adviezen van de overheidsjuristen van Pion kenmerken zich vooral door hun praktische toepasbaarheid. Geen wollige theoretische verhandelingen, maar een goed leesbaar product waarmee u uit de voeten kunt!

Zo nodig worden meerdere alternatieven en oplossingen gepresenteerd, zodat u zelf een weloverwogen keuze kunt maken.