Juridische Kwaliteitszorg

Het verbeteren van juridische producten, het herkennen van juridisch relevante ontwikkelingen, het beheersen van risico’s en het beperken van aansprakelijkheden bij overheidsinstellingen worden steeds belangrijker. Dit vereist in veel gevallen het opzetten van een systeem van juridische kwaliteitszorg. Hiermee bedoelen wij het geheel van maatregelen en voorzieningen dat moet worden getroffen om de juridische kwaliteit van de producten en diensten van overheidsinstellingen te waarborgen en waar nodig te verbeteren.

Pion overheidsjuristen in uw organisatie behulpzaam zijn bij het opzetten of het verbeteren van een systeem van juridische kwaliteitszorg.

Tot de werkzaamheden kunnen behoren:

  • het houden van een Legal audit of Legal quick scan;
  • het onderzoeken van de juridische functie;
  • het coachen van juridisch controllers;
  • het fungeren als interim juridisch controller of juridisch kwaliteitsadviseur;
  • het fungeren als projectleider voor het opzetten van een systeem van juridische kwaliteitszorg;
  • zorgdragen voor implementatieprojecten, zoals het opzetten van een contractenbank (in het kader van contractbeheer) en deregulering;
  • het optimaliseren van (juridische) processen.