Ondersteunen bij Bezwaarschriftprocedures

Het behandelen van bezwaarschriften is in veel overheidsorganisaties meer dan een aandachtspunt. De behandeling vergt soms veel capaciteit en deskundigheid die niet altijd voorhanden is. Het aantal bezwaarschriften is veelal niet te voorspellen. De doorlooptijden zijn vaak moeilijk in de hand te houden met als gevolg dat vanuit de politieke en publieke omgeving geklaagd wordt over de te lange beslistermijnen. Door de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is het in de nabije toekomst gewenst dat bezwaarschriften binnen de wettelijke beslistermijn worden afgedaan.

Pion overheidsjuristen kan u bij de behandeling van bezwaarschriften ondersteunen. De overheidsjuristen van Pion hebben veel ervaring met bezwaarprocedures. Zij hebben in de praktijk alle rollen binnen de bezwaarprocedure vervuld.

De overheidsjuristen van Pion beschikken over deskundigheid op vele bestuursrechtelijke terreinen, zoals het ruimtelijk bestuursrecht, subsidierecht, Wet werk en bijstand, handhavingsbesluiten, horecawetgeving, APV en het ambtenarenrecht.

De ondersteuning kan plaatsvinden bij de volgende werkzaamheden:

  • het tijdelijk vervullen van de functie van secretaris van een bezwaarschriftencommissie;
  • het tijdelijk vervullen van de functie van lid of voorzitter van een bezwaarschriftencommissie;
  • het vertegenwoordigen van een bestuursorgaan bij een bezwaarschriftencommissie (voeren van verweer);
  • het wegwerken van achterstanden;
  • het analyseren en verbeteren van de werkwijze van de behandeling van bezwaarschriften;
  • het adviseren over een efficiŽnte inrichting van de bezwaarprocedure;
  • het adviseren over de samenstelling van een bezwaarschriftencommissie;
  • het trainen van leden van een bezwaarschriftencommissie;
  • het trainen van medewerkers die optreden als verweerder bij de bezwaarschriftencommissie;
  • het coachen en trainen van secretarissen van bezwaarschriftencommissie.