Het Tijdelijk Vervullen van Juridische Functies

Het komt soms voor dat u tijdelijk behoefte heeft aan juridische capaciteit binnen uw overheidsinstelling. Dit kan zijn oorzaak vinden in de afwezigheid van een medewerker door ziekte of zwangerschapsverlof. Ook het niet snel kunnen invullen van een vacature kan een reden zijn dat u tijdelijk moet gaan inhuren. Daarnaast kan een omvangrijk project of nieuwe wetgeving tot gevolg hebben dat de capaciteit op uw afdeling of dienst tijdelijk onvoldoende is.

In alle gevallen kan een interim jurist van Pion overheidsjuristen uitkomst bieden. De interim jurist is snel inzetbaar en heeft maar weinig woorden nodig om aan de slag te gaan. Inwerken is snel gebeurd. Interim juristen van Pion overheidsjuristen zijn gewend om zelfstandig te werken. Daarnaast kunnen zij goed in een team functioneren. Aangezien zij veel ervaring hebben met overheidsinstellingen, zijn zij in staat snel en resultaatgericht te werk te gaan.

Bij de start van een interim-opdracht worden duidelijke afspraken met u gemaakt over de lengte van de interim-opdracht, het tarief en het aantal uren per week dat een interim-jurist bij u werkzaam is. Uiteraard wordt ook duidelijk aangegeven wat de inhoud van de werkzaamheden is.