Het Tijdelijk Vervullen van Managementfuncties

U kunt bij Pion overheidsjuristen ook terecht voor een interim-manager. Het tijdelijk vervullen van een managementfunctie kan een oplossing zijn wanneer u geconfronteerd wordt met een langere afwezigheid van een leidinggevende wegens ziekte of zwangerschap of indien u een vacature voor een bepaalde periode tijdelijk wilt invullen. Ook kan het voorkomen dat u een projectleider zoekt die beschikt over managementcapaciteiten.

De interim-managers van Pion overheidsjuristen zijn onder andere beschikbaar voor de volgende functies:

  • hoofd afdeling juridische zaken;
  • hoofd afdeling bestuursondersteuning (BMO);
  • hoofd afdeling publiekszaken;
  • hoofd afdeling handhaving;
  • co÷rdinator/bureauhoofd ruimtelijke ordening/beheer;
  • projectleider organisatieontwikkeling juridische functie (o.a. vorming van een shared service center);
  • projectleider implementatie van nieuwe wetgeving;
  • raadsgriffier en commissiegriffier.

De interim-opdracht vindt plaats aan de hand van een plan van aanpak dat in overleg met u wordt opgesteld.

Bij de start van een interim-opdracht worden duidelijke afspraken met u gemaakt over de lengte van de interim-opdracht, het tarief en het aantal uren per week dat een interim-manager bij u werkzaam is. U komt nooit voor verrassingen te staan!