Pion voor Instellingen

"Pion overheidsjuristen, de overheidsjuristen voor Voorne-Putten en Rozenburg."

Als leidinggevende van een instelling heeft u regelmatig te maken met de overheid. U heeft vergunningen nodig voor de activiteiten die uw instelling wil gaan verrichten. U kunt te maken krijgen met omwonenden die bezwaar maken tegen een aan uw instelling verleende vergunning. U ondervindt problemen over de accommodatie die uw instelling heeft gehuurd van de gemeente.

Daarnaast is uw instelling in veel gevallen afhankelijk van subsidies afkomstig van de overheid. De verwachting is dat uw instelling de komende jaren te maken krijgt met een afname van subsidie-inkomsten. Gaat u dit zonder meer accepteren?

In al de genoemde situaties heeft u juridisch advies nodig. Soms zult u binnen uw instelling de benodigde juridische expertise in huis hebben. De overheidsregelgeving is echter zo complex, dat het voor veel instellingen niet mogelijk is te beschikken over alle juridische expertise. In die gevallen kunnen de juristen van Pion overheidsjuristen u van pas komen.

Wat kunt u verwachten van de juristen van Pion overheidsjuristen?

Heel simpel. De juristen van Pion overheidsjuristen hebben ruime praktijkervaring in het adviseren over juridische vraagstukken waarbij de overheid betrokken is. Zij weten precies hoe de overheid werkt. Daar kunt uw instelling van profiteren.

De juristen van Pion overheidsjuristen kunnen u bijstaan bij het aanvragen van vergunningen. Zij kunnen u vertegenwoordigen bij bestuursrechtelijke procedures, zoals het indienen van bezwaar- of beroepschriften. Ook kunnen de juristen van Pion overheidsjuristen bemiddelen bij problemen die u als ondernemer met de overheid of met bewoners of andere ondernemers kunt krijgen.

De juristen van Pion overheidsjuristen kunnen ook een cursus “subsidierecht in de praktijk” voor uw instelling verzorgen, zodat uw medewerkers op de hoogte komen van de (on-) mogelijkheden van de subsidieregelgeving.

Wat kunt u niet verwachten van de juristen van Pion overheidsjuristen?

Hoge, onduidelijke, declaraties. De juristen van Pion overheidsjuristen gaan uit van kwaliteit en ervaring tegen een bescheiden prijs! Steeds wordt van te voren duidelijkheid gegeven wat de inzet van de juristen van Pion overheidsjuristen u gaat kosten. U komt nooit voor verrassingen te staan. De tarieven van de juristen van Pion overheidsjuristen zijn daarnaast aanmerkelijk lager dan de tarieven die advocaten hanteren.

De juristen van Pion overheidsjuristen zijn geen advocaten. Zij kunnen u dus niet bijstaan in een aantal civiele procedures bij de rechtbank en bij procedures bij het gerechtshof en de Hoge Raad. De juristen van Pion overheidsjuristen kunnen in deze gevallen wel de advocaat voorzien van de nodige adviezen, zodat een civiele procedure voor u goedkoper kan zijn. Overigens is de inzet van de juristen van Pion overheidsjuristen er in eerste instantie op gericht een probleem in de minne op te lossen. Dus zonder langdurige gerechtelijke procedures.

Als uw interesse gewekt is, neem dan contact op met mr. Jacques Hofs (06-30088296) of mr. Jetta Scheper (06-22030482) voor het maken van een vrijblijvende afspraak.