Meesters aan zet: Jacques Hofs

mr. Jacques Hofs en mr. Jetta Scheper zijn de meesters achter Pion Overheidsjuristen & Interimmanagers. Lees hier het verhaal van Jacques Hofs.

Kwaliteit door gedrevenheid en ervaring

Jacques Hofs

Werken voor de overheid geeft mij voldoening en energie. Ik heb dat jarenlang in dienst van verschillende gemeenten gedaan. In mijn eerste functie, archiefmedewerker, heb ik het functioneren van een gemeente leren doorgronden. Al snel ben ik in een juridische functie terechtgekomen. Eerst als medewerker bijzondere wetten en APV, later als juridisch beleidsmedewerker. Vervolgens heb ik jarenlang als secretaris van een bezwaarschriftencommissie gefunctioneerd. Daarnaast was ik juridisch adviseur voor bestuur en organisatie. Als senior jurist heb ik mij beziggehouden met het opzetten van een systeem voor juridische kwaliteitszorg.

Voordat ik bij een organisatieadviesbureau ben gaan werken was ik enige jaren hoofd van een afdeling juridische zaken en korte tijd raadsgriffier.

Als senior adviseur bestuursrecht heb ik de afgelopen jaren verschillende opdrachten vervuld bij allerlei overheidsinstellingen (vooral gemeenten en waterschappen). De opdrachten liepen uiteen van juridisch adviseur tot interim afdelingshoofd.

Ook heb ik mij beziggehouden met het geven van cursussen op het gebied van het bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht en Subsidierecht) en het privaatrecht (Gemeenten en privaatrecht). Daarnaast heb ik meegewerkt aan het houden van legal audits en geadviseerd over vraagstukken op het gebied van juridische kwaliteitszorg.

Ik ben van mening dat het openbaar bestuur een belangrijke plaats inneemt in onze samenleving. Ik vind het belangrijk dat ik kan meewerken aan het verhogen van de kwaliteit van dit openbaar bestuur.