Pion voor Particulieren

"Pion overheidsjuristen, de overheidsjuristen voor Voorne-Putten en Rozenburg."

Als particulier heeft u zo nu en dan te maken met de overheid. U heeft bijvoorbeeld een vergunning nodig voor het kappen van een boom in uw voortuin. U kunt te maken krijgen met omwonenden die bezwaar maken tegen een aan u verleende vergunning voor het verbouwen van uw woning. U ondervindt problemen bij het verkrijgen van informatie van uw gemeente.

In al de genoemde situaties heeft u juridische kennis nodig. Soms zult u zelf in staat zijn uw belangen goed te behartigen. De overheidsregelgeving is echter zo complex, dat het soms verstandig is juridische deskundigheid bij anderen in te winnen. In die gevallen kunnen de juristen van Pion overheidsjuristen u van pas komen.

Wat kunt u verwachten van de juristen van Pion overheidsjuristen?

Heel simpel. De juristen van Pion overheidsjuristen hebben ruime praktijkervaring in het adviseren over juridische vraagstukken waarbij de overheid betrokken is. Zij weten precies hoe de overheid werkt. Daar kunt u van profiteren.

De juristen van Pion overheidsjuristen kunnen u bijstaan bij het aanvragen van vergunningen. Zij kunnen u vertegenwoordigen bij bestuursrechtelijke procedures, zoals het indienen van bezwaar- of beroepschriften. Ook kunnen de juristen van Pion overheidsjuristen bemiddelen bij problemen die u met de overheid, met bedrijven of anderen kunt krijgen.

Wat kunt u niet verwachten van de juristen van Pion overheidsjuristen?

Hoge, onduidelijke, declaraties. De juristen van Pion overheidsjuristen gaan uit van kwaliteit en ervaring tegen een bescheiden prijs! Stteds wordt van te voren duidelijkheid gegeven wat de inzet van de juristen van Pion overheidsjuristen u gaat kosten. U komt nooit voor verrassingen te staan. De tarieven van de juristen van Pion overheidsjuristen zijn daarnaast aanmerkelijk lager dan de tarieven die advocaten hanteren.

De juristen van Pion overheidsjuristen zijn geen advocaten. Zij kunnen u dus niet bijstaan in een aantal civiele procedures bij de rechtbank en bij procedures bij het gerechtshof en de Hoge Raad. De juristen van Pion overheidsjuristen kunnen in deze gevallen wel de advocaat voorzien van de nodige adviezen, zodat een civiele procedure voor u goedkoper kan zijn. Overigens is de inzet van de juristen van Pion overheidsjuristen er in eerste instantie op gericht een probleem in de minne op te lossen. Dus zonder langdurige gerechtelijke procedures.

De juristen van Pion overheidsjuristen houden zich niet bezig met strafzaken en met zaken op het gebied van personen- en familierecht (echtscheidingen etc.). Als uw interesse gewekt is, neem dan contact op met mr. Jacques Hofs (06-30088296) of mr. Jetta Scheper (06-22030482) voor het maken van een vrijblijvende afspraak.